Křižovatka komunikací Jana Kollára a P. J. Šafaříka

Úplná uzavírka se týká křižovatky místních komunikací Jana Kollára a P. J. Šafaříka, kde se bude rekonstruovat STL a NTL plynovod, a to od 10. 10.  do 14. 11. 2019. 

Dopravně inženýrské opatření DIO

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 9. 10. 2019.