Křižovatka Mánesova x Novohradská bude uzavřena

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečnou uzavírku silnice II/156 v ulici Mánesova a úplnou uzavírku silnice II/156 v místě křižovatky ulic Mánesova x Novohradská z důvodu realizace výkopových prací (stavební úpravy vodovodu a kanalizace), a to dle níže uvedeného harmonogramu.

• 28. 10. – 29. 10. 2017 (etapa 5b – částečná uzavírka)

• 30. 10. – 3. 11. 2017 (etapa 5c – částečná uzavírka)

• 4. 11. – 5. 11. 2017 (detail – úplná uzavírka křižovatky ulic Mánesova x Novohradská)

Objízdná trasa po dobu úplné uzavírky: (viz DIO)

• Objízdná trasa pro vozidla do 6 t a MHD – vozidla jedoucí po Mánesově ulici pojedou dále ulicí Čechova, Křižíkova, Fr. Halase a J. Dietricha zpět do ulice Novohradská.

• Objízdná trasa pro vozidla nad 6 t – vozidla jedoucí po ulici Mánesova budou pokračovat dále ulicí Nádražní, Generále Píky, silnice II/157, ulice Vodní, Plynárenská, Dobrovodská, U Lávky, silnice II/156.

• Objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové dopravy – autobusové nádraží – Dvořákova –Žižkova tř. – Čechova – Křižíkova – J. Dietricha - Novohradská

Zrušení a přesun zastávek MHD (po dobu úplné uzavírky):

• zrušeno obousměrně bez náhrady: zastávka „Dopravní podnik“

• Zastávka „Družstevní dům“ bude obousměrně dočasně přemístěna do ulice J. Dietricha (viz DIO).

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. tímto správní orgán zamítá v termínu od 7. 11. do 9. 11. 2017 úplnou uzavírku pozemní komunikace (silnice II/156) – křižovatka ulic Mánesova a Novohradská pro provedení finálních úprav povrchu předmětné pozemní komunikace.

DIO