Křižovatka Pražská – Okružní ve výstavbě

V současné době dochází ke stavební úpravě frekventované křižovatky  Pražská – Okružní, která stávající  komunikace rozšíří v místě pravého odbočovacího pruhu . " Obnovy se dočká i světelná dopravní signalizace, přibude nový chodník, obrubníky u přechodů budou sníženy a upraveny tak, aby nebyly nezvladatelnou překážkou pro handicapované spoluobčany. Parametry křižovatky vylepší také výstavba přechodu pro chodce přes Okružní silnici. V místě rozšíření komunikace budou  přeloženy inženýrské sítě , odvodněn odbočovací pruh a další drobné úpravy . Investorem stavby je statutární město České Budějovice a náklady představují téměř 7 milionů korun,"říká náměstkyně primátora Ivana Popelová a dodává: "Potěšitelné je, že se podaří při takto rozsáhlých úpravách zachovat provoz dopravy, který bude omezen pouze  od 12. – 20. září 2005, kdy  bude křižovatka částečně uzavřena. Na  stavební práce totiž naváže úprava povrchu vozovky v ulici Okružní, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice,"dodává náměstkyně Popelová.  Doprava povede  jednosměrně od Pražské  směrem k okružní křižovatce , v tomto směru pojedou osobní i nákladní auta. Ve směru na České Budějovice bude nákladní doprava vedena po objížďce z obce Lišov po silnici II/146 na obec Kolný  a Lhotice. Dopravním značením bude do ČSAD na Pekárenské ulici v Českých Budějovicích vedena pouze cílová nákladní doprava. Osobní doprava do Českých Budějovic bude směrována z okružní křižovatky po Okružní ulici na Rudolfovskou třídu a pod viadukt u nádraží.

Po celou dobu stavby  budou v těchto místech provádět zvýšený dohled nad bezpečností silničního provozu příslušníci  dopravní policie