Křižovatku čeká oprava

Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Novohradská, Průmyslová, Kasárenská, Žižkova třída, Mánesova, Dvořákova a Senovážné náměstí pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu realizace opravy povrchu křižovatky ulic Průmyslová - Novohradská. “Bude se tam dělat výšková úprava křižovatky za účelem odvodnění, dojde k odfrézování vozovky a poté k položení nového asfaltu,“ popsal rozsah prací náměstek primátora Viktor Lavička.

Křižovatka zůstane úplně uzavřena od 12. do 13. září 2020.

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 31. 8. 2020.