Kubatova - úplná uzavírka, Budivojova - částečná uzavírka

 

Kubatova

Termín:          13.7. – 24.7.2015

Místo:           Úplná uzavírka místní komunikace ulice Kubatova v úseku komunikace mezi objektem Kubatova 1537/16 a Mateřskou školou, viz DIO

Důvod:         Rekonstrukce parovodu – akce: „Horkovod Pražské předměstí III. etapa“ (prodloužení uzavírky)

Budivojova

Termín:          14.7.2015 (od 7.00 hod.) – 29.7.2015

Místo:         Částečná uzavírka místní komunikace ulice Budivojova v úseku mezi ulicemi Kubatova – Resslova, pravý jízdní pruh a parkovací záliv ve směru od ulice Kubatova, provoz bude  zachován v obou směrech, viz DIO

Důvod:       Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek