Kulturní dům Slavie – oznámení o konání předběžné tržní konzultace

Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 002 44 732 („Zadavatel“), připravuje koncesní řízení pro zadání koncese s předpokládaným názvem „Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie“ („Koncese“). Předmětem Koncese bude výběr smluvního partnera pro rekonstrukci, financování a následný provoz kulturního a spolkového domu Slavie, který je aktuálně využívaný pro různé typy kulturně společenských událostí, plesů, koncertů a další.

S ohledem na povahu a rozsah požadovaného plnění považuje Zadavatel za vhodné otevřít diskuzi s relevantními dodavateli ohledně nastavení zadávacích podmínek a možností realizace předmětu Koncese z pohledu relevantního trhu. Účelem je nastavit koncesní podmínky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem Koncese nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména se zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Z uvedeného důvodu Zadavatel představí svůj záměr realizace Koncese potenciálním dodavatelům a bude s nimi připraven diskutovat stěžejní podmínky Koncese v rámci předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ („Konzultace“).

Termín osobního setkání účastníků Konzultace Zadavatel stanovil na 15.12.2017 od 11:00 hod. s tím, že registrace zájemců o účast na Konzultaci probíhá do 4.12.2017.

Pro více informací kontaktujte Zadavatele prostřednictvím e-mailové adresy vokrojp@c-budejovice.cz

.

Ke stažení

Výzva - Předběžné tržní konzultace KD Slavie (278,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Přihláška k účasti (53,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna