Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví na období 2023–2035

Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice je základním městským rozvojovým dokumentem pro oblast kultury a kreativity. Cílem dokumentu je ve spolupráci s klíčovými partnery vytvořit návrh celkové vize rozvoje kultury ve městě České Budějovice a dále pak stanovit podmínky vedoucí ke zlepšování stávající nabídky pro obyvatele a návštěvníky města. Strategie obsahuje dlouhodobá řešení, která budou udržitelná i s ohledem na financování z veřejných rozpočtů a jsou založena na principu podpory diverzity kulturní nabídky. Vznik tohoto materiálu by měl podpořit nejen koncepční přístup v oblasti kultury, který navazuje na strategické plánování měst, ale také kandidaturu na titul Evropské hlavní město kultury 2028. V souladu s evropskými trendy se strategie neomezuje na kulturu v úzkém smyslu slova, ale cílí na potenciál kultury rozvíjet celé město (jeho fyzické prostředí, identitu a značku) a jeho občanskou společnost (tj. komunitní rozvoj a kvalitu života).