Květinová soutěž zná své vítěze

Podporovat snahu občanů o zkrášlování prostředí je hlavním smyslem soutěže s příznačným názvem Rozkvetlé město. Do ní se i letos přihlásilo několik desítek lidí. V srpnu komise vyhodnotila nejzdařilejší výtvory.

Předání cen autorům těch nejpovedenějších květinových výzdob proběhlo ve středu 7. září v obřadní síni radnice za účasti náměstka pro kulturu Jaromíra Talíře. Na prvním místě se umístil pan Ladislav Reisner, druhé místo obsadila paní Jana Nejedlá a o třetí místo se dělí manželé Bartuškovi s paní Evou Fuxovou. Zvláštní cenu održela paní Marcela Landová.

"Letos poprvé byla udělena zvláštní cena za snahu zvelebit rušné místo pěší zóny v centru,“ poznamenal náměstek, který všem úspěšným soutěžícím předal finanční odměnu a poukaz na podzimně vyzdobený květník od sponzora soutěže Zahradního centra Ing. Petr Klíma.

1. místo Ladislav Reisner

2. místo Jana Nejedlá

3. místo Jolana a Václav Bartuškovi

3. místo Eva Fuxová

Zvláštní cena Marcela Landová