Lannova loděnice

 

Přístaviště Lannova loděnice

Na levém břehu řeky Vltavy, téměř v centru města vyrostlo přímo před zraky českobudějovických občanů přístaviště, příznačně nazvané Lannova loděnice, které je předurčené uzavírat jako koncový bod vltavskou vodní cestu.

Kotviště lodí Lannova loděnice je umístěno 43,5 metru od Dlouhého mostu u levobřežní paty vltavské kynety. Tvoří ho 60 metrů dlouhé a 2,5 metru široké plovoucí molo, složené ze šestimetrových, vzájemně spojených betonových plovoucích segmentů. Ty jsou ukotveny na vodící piloty, po kterých  „kloužou“ stabilizační objímky plovoucího mola. I v případě takových povodní, jaké zažilo město v roce 2002, bude plovoucí molo bezpečně vedeno pomocí pilotů.

Pro uvazování lodí  slouží takzvaná pacholata, umístěná na plovoucím molu. Umožňují vyvázání jak velkých osobních lodí, tak i malých sportovních plavidel. Výstupní můstek je kloubově upevněn v hraně břehu a posuvně doléhá na molo. Plavidla, pokud nepoplují dál do budoucího Lannova plavebního kanálu, se budou otáčet přímo pod Jiráskovým jezem. Umožní jim to již dokončená úprava koryta pro obratiště o průměru 50 metrů s plavební hloubkou 1,6 metru.

Zakotvit zde mohou jak lodě určené pro pravidelnou osobní dopravu, tak i soukromá plavidla. Lodi zde mohou stát zdarma, avšak nikoliv neomezeně dlouho. Provoz přístaviště se řídí provozním řádem, který vyhlašuje provozovatel přístaviště – Povodí Vltavy.

Přístaviště Lannova loděnice, tak jako i obratiště u Jiráskova jezu, je součástí  první etapy projektu Dokončení vltavské vodní cesty, který je investiční akcí Ředitelství vodních cest České republiky. Statutární město České Budějovice se investičně podílelo na části budované infrastruktury. Konkrétně se jedná o vybudování přístavního chodníku, rozptylové plochy, mobiliáře, veřejného osvětlení a zázemí pro návštěvníky.

Jako koncový bod vltavské vodní cesty začalo přístaviště Lannova loděnice plně sloužit v roce 2011, kdy byla dokončena první etapa splavnění Vltavy mezi Českými Budějovice a Hlubokou nad Vltavou.

Ve Fotogalerii v rubrice Lannova loděnice najdete fotografie zachycující průběh stavby.

Lannova loděnice – historie rodiny Lannů

Na levém břehu Vltavy stojí nenápadná stavba, kterou většina českobudějovických zná jako Lannovu loděnici. Jméno rodiny Lannů je neodmyslitelně spojeno s rozkvětem Českých Budějovic a zejména pak s rozvojem loďařství.

Na přelomu 18. a 19. století  se ve městě usadili první průkopníci industrializace. V této době do Českých Budějovic přišel ze Solné komory i c. a k. loďmistr Tadeáš Lanna, který začal v jihočeské metropoli stavět říční lodě. V otcových šlépějích pokračoval v podnikání i jeho syn Vojtěch (německy Adalbert). Vojtěch Adalbert Lanna pak napsal nejslavnější kapitoly historie působení rodiny Lannů, z nichž mnohé jsou spojeny s jihočeskými řekami. Již v patnácti letech Vojtěch Lanna studoval na pražské polytechnice, zajímal se zejména o mechaniku a strojnictví. Po konfliktu s profesorem školu opustil a vrátil se k otci do rodných Budějovic. Pracoval v otcově loděnici, plavil se i na vorech. Ve dvaceti letech se vypravil na voru do Hamburku s nákladem krumlovské tuhy a budějovického piva. Přímo v praxi se vzdělával, poznával svět kolem sebe a učil se obchodovat. Nebylo divu, že po smrti otce podnikavý Vojtěch převzal rodinnou firmu. Podílel se na splavnění Vltavy, Otavy, Lužnice i části Labe, měl v pronájmu vodní díla na Vltavě, stavěl lodě, ale i silnice a železniční tratě.

Vojtěch Lanna nebyl typem podnikatele myslícího jen na sebe, na svůj zisk. Díky svému postavení se zasloužil o vznik na svou dobu významných veřejných institucí. V roce 1851 založil Českobudějovický krajský hospodářský spolek, stal předsedou Obchodní a živnostenské komory, která vznikla 29. listopadu 1850, v roce 1856 stál u vzniku Městské spořitelny.

15. ledna 1866 Vojtěch Lanna zemřel na srdeční chorobu, pohřben je na Olšanském hřbitově v Praze. Českobudějovičtí však na Lannu a jeho zásluhy o rozvoj města i kraje nezapomněli. Roku 1879 mu byl, jakožto osobě zaslouživší se o rozvoj města, postaven na konci městských sadů u Kanovnické ulice pomník. Zůstalo po něm také všeobecně vžité pojmenování jedné z hlavních obchodních tříd ve městě, které se navzdory různým oficiálním změnám názvu stále říkalo „Lanovka“.

Obnovy své slávy se Lannova loděnice jistě dočká jako konečný přístav vltavské vodní cesty. Nejen význam rodiny Lannů bude rovněž připomínat plánovaná expozice „Vojtěch Lanna – historie plavby po Vltavě“, která bude zřízena v Lannově rodném domku a bude součástí zdejší turistické nabídky.

Zde naleznete nákres nového přístaviště