Lannovu třídu čeká rekonstrukce

V poklidnou , příjemnou a reprezentativní zónu plnou zeleně, laviček a kolostavů  se promění Lannova třída. Českobudějovičtí radní schválili definitivní podobu celé ulice, projekční práce jsou však nejdál na úseku  Na Sadech – Jeronýmova, který bude rekonstruován jako první. Předloženou dokumentaci jednoznačně potvrzující pěší a cyklistický charakter hodnotí převážně kladně stávající majitelé objektů i obyvatelé zmiňované lokality. Doprava bude podle náměstkyně primátora Ivany Popelové organizována tak, aby bylo možné zajistit jak běžnou obsluhu pro občany, kteří zde bydlí, tak i  pro obchodníky. Tento úsek je navržen jako dopravně zklidněná komunikace charakteru pěší zóny s možností průjezdu cyklistů v celém řešeném úseku. S parkováním se tady nepočítá. "Cílem stavebních úprav je obchodní třída s převažujícím pěším provozem a polyfunkčním uspořádáním veřejných ploch. Přírodní prvky a zeleň jsou navrženy tak, aby opticky navazovaly  na právě rekonstruované území parku Na Sadech a vhodně vyplňovaly tento prostor městského centra,"říká náměstykně primátora Ivana Popelová s tím, že předpokládaný termín zahájení prací je březen příštího roku, s dokončením první etapy se počítá v červnu 2006. "Město vypsalo veřejnou soutěž na zhotovitele, kteří se mohou podrobnosti dočíst například i na  webových stránkách města a to od 15. srpna. Přihlášeným zájemcům budeme od 18. srpna až do 15. září vydávat zhotovenou projektovou dokumentaci. Důležitým termínem je 22. září 2005, kdy končí možnost podávání nabídek. Odhadované náklady na rekonstrukci prní etapy Lannovy třídy přesahují 30 milionů korun,"upřesňuje Ivana Popelová.