Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.

Primátor Jiří Svoboda podnikl inspekční cestu v rámci městské společnosti Lesy a rybníky Českých Budějovic s.r.o.
Společnost se svými 50 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic.