Letní kino památkou nebude

Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, které přišlo na adresu českobudějovického magistrátu  20. června 2005 potěšilo prvního náměstka primátora Juraje Thomu. „Píše se v něm, že  areál staveb letního kina v lokalitě Háječek se neprohlašuje kulturní památkou a to mi připadá jako  velice rozumný verdikt,“ říká náměstek Thoma s tím, že  návrh na prohlášení souboru staveb památkou podal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích s odvoláním na názor, že jde o ojedinělou ukázku stavebního stylu 50. a 60. let 20. století. S tímto názorem se ale město, které je vlastníkem areálu, neztotožnilo s poukazem na množství degradujících stavebních zásahů, který byly v areálu v minulosti provedeny. „Dnes mohu říci , že ministerstvo kultury dospělo v této záležitosti  k podobnému názoru, přičemž se opíralo také  o stanoviska odboru památkové péče magistrátu  a krajského úřadu. Osobně považuji toto stanovisko za racionální,“ konstatoval Thoma a při této příležitosti zároveň připomněl  nedávnou kauzu prohlášení Mariánských kasáren kulturní památkou, o kterých bylo rozhodnuto poté, kdy město ohlásilo, že se mu konečně podařilo najít investora jejich celkové přestavby. „ V jejím rámci měl vyrůst mimo jiné  ve dvorním traktu objektu parkovací dům pro 450 automobilů a uvedené rozhodnutí tyto plány zcela smetlo pod stůl, což považuji s ohledem na deficit parkovacích kapacit ve městě za  nešťastné, “ dodal náměstek. Z obecného pohledu je zřejmé, že město rozhodně  paušálně neodmítá diskusi o případném prohlášení věcí za kulturní památky. Ostatně samo podalo návrh na prohlášení dvou nemovitostí památkami, u jednoho z návrhů je již řízení ukončeno oznámením o prohlášení věci památkou. U druhého podání řízení probíhá. „V obou případech však šlo o promyšlenou, prodiskutovanou a také chtěnou věc,“ ukončil Thoma.