Letošní rok je ve znamení voleb

Volební komise pro zajištění letošních voleb, kterou jmenoval primátor města Miroslav Tetter,  oficiálně zahájila svoji činnost. Její členové sídlí v budově magistrátu v Jeronýmově ulici č.1,  telefonní čísla 38 6805019, 386805020 a jsou k dispozici každý den vždy v pracovní době. Poslance do Parlamentu České republiky zvolí občané ve dnech 2. a 3. června 2006, následovat budou v podzimních měsících volby do Senátu ČR a pravděpodobně souběžně s nimi do zastupitelstev obcí. "Naší povinností je postarat se o jejich zdárný  průběh, což je velice široký pojem, konkrétně se jedná  například o zajištění sběrného místa pro 65 obcí čítajících celkem 174 volebních okrsků, kde budou pracovníci Českého statistického úřadu výsledky zpracovávat, přípravu volebních místností, distribuci materiálů včetně volebních lístků a další," říká Václav Suchopár ze správního odboru magistrátu a upozorňuje, že dnem vyhlášení voleb, tj. od 8.2.2006 mohou občané ve svém obecním úřadu, kde jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, požádat o vydání voličského průkazu, který je opravňuje uplatnit volební právo ve všech okrscích na území České republiky, nebo ve zvláštním volebním okrsku kdekoliv jinde ve světě. "Pokud už dneska někdo ví, že nebude v naší republice, požádá o průkaz a ten si poté v zákonném termínu, to znamená nejdříve 15 dnů před dnem voleb , vyzvedne osobně či pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí a nebo si jej nechá zaslat do vlastních rukou,"upřesňuje Václav Suchopár.