Lidé mohou podávat návrhy na udělení Ceny města za rok 2012

Už popatnácté mohou letos lidé podávat návrhy na udělení Ceny statutárního města České Budějovice. Ocenění za výrazný a mimořádný počin nebo dílo, které vzniklo v roce 2012, je spojeno mimo jiné s finanční odměnou ve výši 50 tisíc korun a získat je může jednotlivec i kolektiv.

„Návrhy, které je třeba doručit do kanceláře primátora města do 31. května, musí kromě celého jména a adresy kandidáta obsahovat také zdůvodnění předkládaného návrhu i jméno, adresu a podpis navrhovatele. O nositeli Ceny města rozhodnou na svém červnovém zasedání českobudějovičtí zastupitelé na základě doporučení městské rady. V minulosti ocenění získali například historik Karel Pletzer, houslista Pavel Šporcl, fotograf Otta Sepp, sólista baletu Jihočeského divadla Zdeněk Mládek či Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit,“ říká primátor Juraj Thoma.

Přehled dosavadních nositelů Ceny města.