Lidé se mohou vyjadřovat k novému územnímu plánu

do konce srpna 2009 mají občané možnost vyjádřit se prostřednictvím dotazníku k novému územnímu plánu Českých Budějovic, který by měl být schválen do roku 2015. Dotazníky a další informace k novému územnímu plánu naleznete na této stránce.

"K dnešnímu dni eviduje odbor územního plánování a architektury dvacet vyplněných formulářů fyzických osob a deset dopisů právnických osob, to znamená organizací a institucí. Zatím se vlastníci jednotlivých pozemků zajímají především o individuální bytovou výstavbu ve správním území města," přiblížila náměstkyně primátora Ivana Popelová.

O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo svým usnesením 5. února 2009, přípravy tedy již probíhají, ale schvalovat nový územní plán bude až příští zastupitelstvo vzešlé z voleb v roce 2010.

Pro zajištění transparentnosti celého procesu pořizování plánu je možné jako podklad do přípravných prací písemně sdělit formou vyplněného dotazníku přiloženého na webových stránkách města případné představy o budoucím navrhovaném způsobu využití jednotlivých pozemků.