Lidé si mohou léčit bolest

Ambulance léčby bolesti, v oboru Paliativní medicíny a léčby bolesti,  která se v Českých Budějovicích bude otevírat v polovině března, je vůbec prvním nestátním zdravotnickým zařízením svého druhu v regionu. Snahy o koncepční řešení terapie chronické bolesti se datují od 60. let, v roce 1961 byla založena první pain clinic ve státě Washington. Česká Společnost pro studium a léčbu bolesti  upozorňovala mnoho let na rezervy v léčbě akutní a chronické jak nádorového, tak i nenádorového původu. Nyní je tato nová lékařská disciplina u nás uzákoněna.“Náplní oboru je komplexní péče o nemocné v pokročilých stadiích život ohrožujících chorob, diagnostika a léčba bolesti a navrácení funkčních aktivit, popřípadě pracovní schopnosti,“říká náměstek primátora Rudolf Vodička, který rozšíření systému zdravotní péče na jihu Čech rozhodně vítá. Nejčastějšími diagnozami vyskytujícími se v algeziologické ambulanci jsou podle provozovatelky zařízení, doktorky Nataši Popperové například bolesti zad na podkladě degenerativních změn či po operacích páteře, osteoartroza a kloubní bolesti při revmatických chorobách, bolest při postižení nervového systému, konkrétně  při roztroušené skleroze či po mozkové příhodě, dále chronické pooperační a poúrazové bolestivé stavy, migréna, nádorová bolest a únavový syndrom.“Chronickou bolest chápeme jako samostatný syndrom či jako nemoc, jež vyžaduje speciální léčebný postup založený na koordinované týmové spolupráci,“dodává Nataša Popperová, která získala  specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru paliativní medicína a léčba bolesti. „Podle statistik z vyspělých zemí Evropské unie je u nás pokrytí touto péčí nedostatečné a jeho dostupnost je nízká. Vždyť v celém jihočeském regionu je  právě tato péče poskytována pacientům pouze na několika málo pracovištích. Proto je vznik každého takového pracoviště pro občany přínosem,“poznamenal primátorův náměstek.