Lidé vloni dali 191 tisíc korun na výcvik slepeckých psů

Celkem osmnáct stálých a devět jednorázových veřejných sbírek bylo v loňském roce v Českých Budějovicích. " Nejvíce peněz, 191 tisíc , věnovali lidé  sbírce  Organizace nevidomých a slabozrakých, jejíž výtežek je určen na výcvik slepeckých psů .  Jen pro srovnání,  v roce 2007 bylo na tento účel vybráno celkem  174 tisíc korun.  Pouhých 72 korun bylo v kasičce Sdružení linky bezpečí. Větší zájem zpravidla vyvolávají jednorázové sbírky, například Tříkrálová v lednu 2008 vynesla  121 tisíc korun, letos to bylo u stejné sbírky už 228 tisíc korun. Poměrně hodně přispěvatelů měla třeba i akce Postavme školu v Africe,  při které  bylo vybráno 80 tisíc korun, za pouhé dva dny, " uvedl vedoucí odboru správních věcí Václav Suchopár a dále upřesnil , že podle platné legislativy může veřejnou sbírku uspořádat pouze právnická osoba. Její konání  musí být písemně oznámeno  příslušnému odboru krajského  úřadu nejpozději 30 dnů před vlastním zahájením  a dále musí být doloženo příslušným potvrzením o tom, že pořadatel nemá žádné nedoplatky  a nevstoupil do likvidace.