Lístky dostane 76 973 voliči

Do konce tohoto týdne by mělo dostat do svých poštovních schránek hlasovací lístky 76 973 českobudějovických voličů. S jejich distribucí začala Česká pošta 17. května.

„Sady hlasovacích lístků dodáme také do vazební věznice, nemocnice, sociálních zařízení pro seniory a k dispozici budou samozřejmě v každém volebním okrsku,“ uvedl  pověřený  tajemník Václav Suchopár a dále upřesnil, že lidé s povděkem kvitovali novinku letošních voleb, kterou je možnost stažení žádosti o vydání voličského průkazu z webových stránek města.

„Zájem o parlamentní volby je nebývalý. O voličský průkaz zatím požádalo celkem 800 občanů. Stovky lidí  si žádost  stáhlo z městského webu, ostatní si ji došli vyzvednout osobně,“ poznamenala vedoucí matričního úřadu Eva Čečáková.

Průkaz byl odeslán voličům například do Německa, Nizozemí, Polska, Francie, Irska, Chorvatska, Rakouska a Itálie, kteří budou volit na zastupitelských úřadech.

Veškeré informace o volbách naleznete na této stránce.