Literární soutěž Jihočeský úsměv

Literární soutěž

JIHOČESKÝ ÚSMĚV

2012

Jihočeský kraj,  Statutární  město České Budějovice, Jihočeský klub Obce spisovatelů a Pohádkové království, o.s., vyhlašuje 3. ročník literární soutěže pro děti a mládež do 15 let s názvem JIHOČESKÝ ÚSMĚV.

Soutěž je součástí 3. ročníku Festivalu dětských knih a časopisů, který se bude konat 21. - 23. listopadu 2012 v Českých Budějovicích.

Podmínky soutěže:

  1. Zapojit se mohou chlapci a děvčata do 15 let věku.
  2. Tématem jsou zajímavé zážitky z prázdnin, ze školy, z domova apod.     
  3. Soutěžní práce musí být čitelná, v rozsahu 1 až 2 stránky rukopisunebo strojopisu, ve 3 kopiích. Každý příspěvek je třeba označit jménem, věkem autora, třídou a školou, kterou autor navštěvuje, a její adresou včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.Texty mohou mít podobu povídky, básně, reportáže, fejetonu, úvahy či eseje.                                                               
  4. Příspěvky lze poslat poštou nebo osobně donést na adresu: Turistické a mapové centrum, náměstí Přemysla Otakara II.  č. 21,  370 01  České Budějovice. Pro další zpracování doporučujeme poslat soutěžní práce také e-mailem na adresu: jihoceskyusmev@seznam.cz, není podmínkou.
  5. Uzávěrka soutěže je 30.října 2012.
  6. Soutěžní práce bude posuzovat odborná porota složená ze členů jihočeské Obce spisovatelů.
  7. Vítězné a případně další vybrané práce budou zařazeny do festivalového sborníku, který si soutěžící budou moci vyzvednout v Turistickém a mapovém centru v Českých Budějovicích od 1. 2. 2013 do 30. 3. 2013.
  8. Přihlášením soutěžního díla přechází autorská práva na vyhlašovatele. Zveřejnění osobních údajů ve smyslu znění zákona 101/2000 Sb. par.4 odst. 5.v rozsahu jméno, věk, škola, město.
  9. Slavnostní vyhlášení soutěže Jihočeský úsměv proběhne na Festivalu dětských knih, časopisů a her na Výstavišti České Budějovice v pátek  23. listopadu. Vítězům budou předány věcné ceny a nejúspěšnější práce budou ve zdramatizované formě předvedeny.
  10. Vyhlašovatelem soutěže je Pohádkové království, o.s.. Informace: tel.: 386 352 589, www.pohadkovekralovstvi.cz.


Hana Hosnedlová
Jihočeský klub Obce spisovatelů


Mgr. Marcel Goetz
Pohádkové království, o.s.