Lorient - další informace

Centrum města
Architektura centra Lorientu je architekturou města přestavěného s mírou. Budovy skromných rozměrů představují jistou architektonickou odlišnost, která narušuje monotónnost některých uspěchaných rekonstrukcí z poválečného období. Záměrem bylo stavět světle a prostorně a nedostatek historických odkazů, jež někteří tolik litují, se pro svůj kritický a otevřený duch rázem mění ve výhodu : město je praktické, doprava a parkování snadné (ve Francii se jedná o poslední město své velikosti, které se neuchýlilo k placenému parkovnému); dostupnost služeb všeho druhu se prolíná s přídechem moře a přístavů až do samého srdce obchodního Lorientu.

Pobřeží: jedinečný životní prostor
Heliotropismus,  hlavní tendence  současné společnosti, je to, co činí z atlantického pobřeží jedno z největších lákadel mladého přístavu Ponant. Město je úžasným způsobem posazeno do pobřežní bordury, a vyhovuje tak očekáváním nových obyvatelů. V Lorientu, který sám nezná prázdniny, je vždy místo pro odpočinek na konci tras autobusů vedoucích do mořských lázní nebo na nábřeží těsně před přístavy. Vnitřní poklidné krásy Bretaně až k písku na pobřeží, od ostrůvků Ponant až po lesy.

Cyklostezky
Město, jemuž není lhostejná organizace a bezpečnost pohybu, zahájilo aktivní politiku ve prospěch cyklistů a všeobecné bezpečnosti. Cílem bylo  provést takové úpravy, které by vedly ke klidnějšímu a plynulejšímu provozu. Přednost dostaly hlavní třídy, na nichž bylo vybudováno více než 60 km stezek.

Zelené plochy
Modré plíce Lorientu je moře. Zelené plíce představují přibližně pětinu celkové rozlohy města. Více než šedesát druhů stromů je vysazeno na třiceti pěti sportovních plochách. Zkrášlují mateřské školky, parky, břehy Scorff a jezero Ter. Toto jezero, jehož okolí bylo kompletně zrekonstruováno včetně nových ploch pro sport, je místem pro dostaveníčko nedělních běžců.

Od Indické společnosti za poznáním kulturního odkazu XX. století
Lorient má tak rozsáhlé architektonické dědictví XX. století, jak jen všímavý pohled může zachytit. Město přes své průvodce nechává nahlédnout do několika stránek z dějin Lorientu. Dává tak možnost uvědomit si ohromnou práci mistrů rekonstrukce. Těm se podařilo znovu obnovit jeho urbanistický ráz a Lorient se tak stal skutečnou architektonickou a urbanistickou laboratoří XX. století. Při procházce širokými a světlými ulicemi se před vámi odkrývá město se směsí domů z období Indické společnosti, stavby art-deco poválečného období, budovy z let padesátých a domy již moderního stylu typické pro místní kraj.

Uzavřený prostor přístavu
Zmenšení vojenského prostoru umožnilo zpřístupnit veřejnosti historické architektonické území, které uniklo bombardování v zimě roku 1942. Uzavřený prostor přístavu je tak centrálním místem  zahrnující celý soubor význačných budov. Dominantní prvek představuje budova „l’Hôtel des ventes“ Indické společnosti, postavená pod taktovkou proslulého architekta Jacques-Ange Gabriela. Ta sloužila jako administrativní prostory pro admiralitu až do roku 2000. Na tomto místě, jež vévodí celému přístavu, najdeme také rozhlednu v podobě majáku používanou v období příchodu Groix a při hrozícím nebezpečí anglické invaze. V těsné blízkosti věže stojí dva staré mlýny, které napájely pekárny sloužící armádě a které jako opravdové vesnické klenoty nechávají zapomenout na přítomnost města. Při procházce sloupořadím táhnoucím se kolem celého komplexu se před očima otevírá výhled na širé moře.

Rejda
Rejda Lorientu znamená pro Ponant unikátní zeměpisnou polohu. Právě kvůli této specifické vlastnosti  bylo rozhodnuto umístit zde staveniště pro potřeby Indické společnosti v roce 1666. V současnosti tento krytý prostor umožňuje rozvoj všech námořních aktivit. Především díky rejdě  a zdejší organizaci ploch se z Lorientu stalo město s pěti přístavy a z celého kraje evropské centrum vodních sportů.