Magistrát zakázal i další shromáždění na Máji

Správní odbor českobudějovického magistrátu vydal v pátek 2. 8. 2013 nepravomocné rozhodnutí, kterým zakázal konání shromáždění. To bylo oznámeno fyzickou osobou na den 14. 9. 2013, formou shromáždění a pouličního průvodu s místem ukončení na prostranství před multikinem CineStar.

Důvodem zákazu je závěr správního orgánu, že účel shromáždění směřuje k výzvě dopouštět se násilí a hrubé neslušnosti, k popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů nebo jinak porušovat ústavu a zákony.