Magistrát

Kontakty

/ Kontaktní informace Magistrátu města České Budějovice, vyhledávání v telefonním seznamu. / Více

Aktuální úřední hodiny

/ Úřední hodiny magistrátu města. / Více

Praktický průvodce občana

/ Průvodce občana úřadem a pomoc při řešení životních situací. / Více

Podatelna

/ Podatelna / Více

Tajemník magistrátu

/ Tajemník Magistrátu města České Budějovice plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města České Budějovice. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním. / Více

Elektronická obsluha občana

/ Vážení občané, připravili jsme pro Vás novou službu objednávání k některým přepážkám Magistrátu města České Budějovice / Více

Poskytování dotací z rozpočtu města

/ Poskytování dotací z rozpočtu města. / Více

Žádost o informace dle zákona 106/1999

/ Návod k podání žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) / Více

Archiv poskytnutých informací

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Volná místa

/ Informace o vypsaných výběrových řízeních na obsazení volných pracovních pozic. / Více

Ztráty a nálezy

/ Ve správním území města České Budějovice je agenda ztrát a nálezů zajišťována odborem vnitřních věcí magistrátu města na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1. / Více

Hlášení závad

/ Pomozte nám udělat naše město hezčím. Využijte novou službu magistrátu města, která Vám umožňuje rychle a pohodlně nahlásit nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích. / Více

Povinně zveřejňované informace

/ Souhrn všech informací zveřejněných na základě vyhlášky 442/2006 Sb. / Více

Ochrana osobních údajů

/ V souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejňujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů. / Více

Oznámení porušení práva EU

/ Systém pro oznamování protiprávního jednání v souvislosti s pracovní činností v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937. / Více

Upozornění a uzavírky

/ Přehled důležitých upozornění zpravidla na přerušení dodávek vody či energií a na plánované a probíhající uzavírky ve městě. / Více

Aktuality

Dotační program

/ 15. leden 2015 / rnice / Více

Dotační program v oblasti kultury na rok 2014

/ 31. březen 2014 / 2. výzva v opatřeních Reprezentace města, Kulturní projekty a Klubová scéna! Žádosti lze podávat od 13. 3. do 14. 4. 2014. / Více

Dotační program v oblasti kultury na rok 2013

/ 27. květen 2013 / Pravidla, harmonogram dotačního programu, formuláře, výzvy, přílohy. / Více

Zapojte se do přípravy "psí vyhlášky"

/ 25. červenec 2012 / Nová pravidla pro pohyb psů na území Budějovic se budou schvalovat na podzim. / Více

Registr vozidel opět nefunguje

/ 23. červenec 2012 / Na vině je údajně chyba na straně Policie České republiky. / Více

Registr vozidel stále nefunguje

/ 11. červenec 2012 / Na evidenci motorových vozidel bude kvůli výpadku mimořádně otevřeno i v neúřední den, ve čtvrtek 12. července od 8 do 14 hodin. Na telefonní lince 386 804 420 se zájemci dozvědí, zda či jak registr vozidel právě funguje. / Více

Dotační program v oblasti kultury na rok 2012

/ 04. květen 2012 / Pravidla, harmonogram dotačního programu, formuláře, výzvy, přílohy. / Více

Dotační program na rok 2011

/ 03. červen 2011 / Pravidla, harmonogram dotačního programu, formuláře, výzvy. / Více

Dotační program na rok 2010

/ 31. březen 2010 / Přidělené dotace v oblasti kultury schválené radou města 17. 3. (do 50 tisíc) a zastupitelstvem 25. 3. (nad 50 tisíc). / Více

Přehled přidělených dotací do 50 tisíc Kč

/ 22. březen 2010 / Přehled přidělených dotací do 50 tisíc Kč / Více

Stránky

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 12. 5. 2020.