Magistrát

Kontakty

/ Kontaktní informace Magistrátu města České Budějovice, vyhledávání v telefonním seznamu. / Více

Aktuální úřední hodiny

/ Úřední hodiny magistrátu města. / Více

Praktický průvodce občana

/ Průvodce občana úřadem a pomoc při řešení životních situací. / Více

Podatelna

/ Podatelna / Více

Tajemník magistrátu

/ Tajemník Magistrátu města České Budějovice plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města České Budějovice. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním. / Více

Elektronická obsluha občana

/ Vážení občané, připravili jsme pro Vás novou službu objednávání k některým přepážkám Magistrátu města České Budějovice / Více

Poskytování dotací z rozpočtu města

/ Poskytování dotací z rozpočtu města. / Více

Žádost o informace dle zákona 106/1999

/ Návod k podání žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) / Více

Archiv poskytnutých informací

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Volná místa

/ Informace o vypsaných výběrových řízeních na obsazení volných pracovních pozic. / Více

Ztráty a nálezy

/ Ve správním území města České Budějovice je agenda ztrát a nálezů zajišťována odborem vnitřních věcí magistrátu města na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1. / Více

Hlášení závad

/ Pomozte nám udělat naše město hezčím. Využijte novou službu magistrátu města, která Vám umožňuje rychle a pohodlně nahlásit nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích. / Více

Povinně zveřejňované informace

/ Souhrn všech informací zveřejněných na základě vyhlášky 442/2006 Sb. / Více

Ochrana osobních údajů

/ V souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejňujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů. / Více

Oznámení porušení práva EU

/ Systém pro oznamování protiprávního jednání v souvislosti s pracovní činností v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937. / Více

Upozornění a uzavírky

/ Přehled důležitých upozornění zpravidla na přerušení dodávek vody či energií a na plánované a probíhající uzavírky ve městě. / Více

Aktuality

Upozornění pro podnikatele provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly

/ 28. říjen 2017 / Podnikatelé oprávnění k 1. 6. 2012 provozovat silniční dopravu velkými vozidly musí v souladu s novelou zákona požádat do 1. 6. 2013 obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání. / Více

Aktuální informace pro dopravce

/ 28. říjen 2017 / Silniční zákon, dopravce / Více

Novela živnostenského zákona

/ 28. říjen 2017 / Informace o novele živnostenského zákona platné od 30. 6. 2012. / Více

Upozornění na povinnost podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi

/ 28. říjen 2017 / Upozornění na povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi / Více

Změny právních předpisů od 1. ledna 2011

/ 28. říjen 2017 / Změny právních předpisů od 1. ledna 2011 / Více

Informační leták Jednotného kontaktního místa

/ 28. říjen 2017 / Informační leták Jednotného kontaktního místa. / Více

Jednotné kontaktní místo

/ 28. říjen 2017 / Dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění, Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb. / Více

Identifikační číslo provozovny - IČP

/ 28. říjen 2017 / Od 1. července 2010 živnostenský úřad přiděluje identifikačním čísla všem provozovnám, které podnikatel má - po písemním vyrozumění o udělení IČP musí podnikatel provozovnu viditelně označit.\n / Více

Jednotná kontaktní místa

/ 28. říjen 2017 / Na obecním živnostenském úřadě je k 28. prosinci 2009 zřízeno Jednotné kontatkní místo, které poskytuje informace o poskytování služeb na vnitřním trhu EU. / Více

Upozornění na změnu v dokládání dokladů o odborné způsobilosti pro koncesované živnosti

/ 28. říjen 2017 / Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 292/2009 Sb., který s účinností od 1. října 2009 změnil / Více

Stránky

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 12. 5. 2020.