Máj není Chánov

Rada města vyšla vstříc několikaletému úsilí občanů žijících v českobudějovickém sídlišti Máj, kteří se snažili o zrušení hřiště v ulici V. Volfa. „Hřiště, které se stalo terčem kritiky bude srovnáno se zemí a asfaltový povrch bude odstraněn. Vyslyšeli jsme tak přání jedné skupina občanů, ale je otázkou, jak se situace v této lokalitě bude vyvíjet dál. Může se totiž stát, že lidé, kteří se postarali o neklidné spaní tamních spoluobčanů, svoje chování nezmění. Rozhodně nad tímto problémem nemáváme rukou a neříkáme, že je všechno vyřešeno. Naopak, myslíme si, že problém soužití Romů a většinové populace začíná být varující. Na obou stranách totiž dochází k určitému napětí a obě skupiny se cítí být diskriminovány,“popisuje realitu života na jednom z největších městkých sídlišť náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová s tím, že od ledna letošního roku přijal odbor sociálních věcí speciálně vyškoleného pracovníka zabývajícího se  právě touto citlivou otázkou. „Společně s neziskovými organizacemi, jež se soustřeďují  na integraci  menšin a soužití různých etnických skupin, bychom chtěli už v příštím roce vymyslet nějaké zajímavé programy právě pro občany sídliště Máj. S tím počítá i nedávno schválený  Komunitní plán sociální péče, kde je za jednu z priorit označeno právě soužití  v sídlištní aglomeraci. Takovou první fází by mohly být programy pro děti, které by se postupně  začleňovaly do volnočasových aktivit, sportovních oddílů a podobně,“vysvětluje náměstkyně a dodává, že právě toto sídliště začíná mít jakousi černou nálepku, která se stává mylným vodítkem. „Konkrétně mám na mysli tamní základní školu a neochotu rodičů posílat do ní své děti. Možná málokdo ví, že právě toto školní zařízení patří po pedagogické a výchovné stránce k těm nejlepším, navíc jako vůbec jediné ve městě disponuje  tzv. spací družinou, kde si děti, pokud je tam rodiče přivedou příliš brzy, mohou ještě nerušeně pospat. Přesto v mnoha případech a bez znalosti situace dospělí rozhodnou, že jejich potomci zasednou do školních škamen někde úplně jinde. To je stav, který bychom v budoucnu rádi změnili, poněvadž je jasné, že zmiňované  skupiny obyvatel budou v  sídlišti žít těsně vedle sebe coby sousedé. Osobně bych si nikdy nepřála, aby se o Máji za několik let mluvilo v tom smyslu, že je to českobudějovický Chánov.