Majáles dostane 300 tisíc

Zastupitelstvo Českých Budějovic schválilo příspěvky na významné kulturní akce i ostatní kulturní projekty podpořené z dotačního programu města.

Na významné akce je na rok 2014 v rozpočtu kanceláře primátora vyčleněn milión korun a přebytek půl milionu z roku loňského. Primátor Juraj Thoma navrhnul zastupitelům podpořit Budějovický půlmaraton částkou 550 tisíc korun, Budějovický majáles 300 tisíci korunami, dále fotografický festival Fotojatka (130 tis. Kč) a již 25. ročník Hudebních slavností Emy Destinnové (100 tis. Kč). Zbývajících 420 tisíc poslouží jako rezerva.

„Půlmaratón se během dvou ročníků stal největší sportovní akcí v našem městě, která k nám láká diváky i sportovce z celé České republiky i zahraniční sportovní špičku. Budějovický majáles je pozoruhodnou stálicí místní kulturní scény už od roku 2003, kterou nám jiná města mohou závidět, už proto, že organizaci týdenního festivalu zajišťují přímo sami studenti a nikoli profesionální agentury jako jinde. Hudební slavnosti Emy Destinnové jakožto největší svátek klasické hudby město podporuje pravidelně. Festival tvůrčí fotografie Fotojatka, který se z rodných Budějovic rozšířil i do Prahy a Budějovic, si vydobyl význam díky netradičnímu pojetí prezentace fotografií ve veřejném prostoru, například promítáním na budovy. Letos se bude konat již 8. ročník,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.

Dále zastupitelé na svém posledním zasedání ve čtvrtek 20. února potvrdili také příspěvky z dotačního programu na podporu kultury. V rámci první výzvy bylo rozděleno 3,85 milionu korun. Nejvyšší dotaci (700 tisíc korun) získal projekt tzv. Krajinského korza, dočasné a pozoruhodné proměny Krajinské ulice v živoucí místo plné lidí a zážitků, kterou si obyvatelé Českých Budějovic poprvé ozkoušeli v loňském roce. Druhá výzva s alokací 1 milionu korun bude vyhlášena 13. března s uzávěrkou pro podání žádostí 14. dubna.

Dotační program města byl občanským sdružením Oživení označen za nejlepší mezi krajskými městy a označen za příklad dobré praxe, jímž by se ostatní města měla řídit. Novinkou v letošním roce je možnost podávat žádosti o dotace elektronicky - v aplikaci eDotace je i veřejný přehled přidělených dotací.