Majetek města

Pronájem městského bytu, budovy, nebytového prostoru

/ Město České Budějovice již neprodává byty, drží si pouze některé v historicky cenných budovách a také byty sociální. Pronájem bytů, ale i nebytových prostor acelých budov pro město zprostředkovává jeho společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o. / Více

Zábor veřejné zeleně

/ Pronájem ploch veřejné zeleně za účelem provádění výkopových prací, ukládání materiálu a umisťování stavebních zařízení. / Více

Zábor vozovky nebo chodníku (zvláštní užívání komunikací)

/ Žádost o zábor ulic nebo chodníků kvůli stavebním, komerčním i jiným účelům. / Více

Pozemky - prodej, pronájem, směna, výpůjčka, věcná břemena

/ Veškeré dispozice s pozemky ve vlastnictví města jsou v kompetenci majetkového odboru. / Více

Prodej objektů ve vlastnictví města

/ Zájemce o koupi objektu, který je vlastnictví města, nechť kontaktuje nebo raději osobně navštíví majetkový odbor města. / Více