Mánesova přechází do 4 fáze stavby a mění DIO

Rekonstrukce Mánesovy ulice se přesouvá do čtvrté etapy a upravuje se DIO, které obnáší otevření úseku Mánesovy mezi Novohradskou a Čechovou ulicí a úplnou uzavírku ulice Novohradská mezi křižovatkou s Mánesovou a ulicí Průmyslovou. Znamená to, že v křižovatce Mánesova x Novohradská bude uzavřeno severní rameno křižovatky a objízdná trasa povede ulicí Průmyslová k Nádražní a po Mánesově k Novohradské a opačně. Od pondělí 17.6. včetně odklonu linky MHD č. 11 a 21. Dojde k úpravě signálního plánu křižovatky Mánesova x Novohradská a ke zrušení dvou přechodů pro chodce, zároveň bude umožněno levé odbočení v křižovatce Nádražní x Průmyslová ve směru od Mánesovy ulice a nově bude po uvedena do provozu světelná signalizace na křižovatce Mánesova x Čechova s tím, že zůstává v platnosti změna přednosti v jízdě, kdy je ulice Čechova dočasně hlavní. Na místě pokračují práce teplárny překopem Novohradské ulice i na modernizaci světel v křižovatce Mánesova x Novohradská. Zahájeny budou stavební úpravy této křižovatky. Dále pokračují práce v úseku Čechova – Dukelská. Ke změně DIO dojde v neděli 16.6. ve večerních hodinách, tato etapa má trvat do neděle 30.6.2019.

Žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a sledování dopravního značení.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 14. 6. 2019.