Mariánské náměstí oživí nové divadlo a filharmonie

Pracovní skupina pro přípravu soutěže na novou budovu Jihočeského divadla a filharmonie se schází pravidelně, naposledy to bylo 18. listopadu. Skupinu tvoří zástupci města, kraje, divadla, filharmonie, nadačního fondu divadla a architekti specializovaní na divadelní a hudební provozy ze společnosti Bühnenplanung Walter Kottke Ingenieure, Bayreuth. „Skupina projednala finální podobu studie se stavebním programem, funkčním diagramem, nákladovým rámcem a časovým harmonogramem.  Studie uvažuje o dvou variantách řešení budoucího divadelního a filharmonického provozu,“ uvedl první náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že jedna předpokládá kompletní přesun všech divadelních souborů do nové budovy a druhá předpokládá ponechání činohry ve stávajících divadelních prostorách a jejich úpravy.  Zmiňovanou studii financoval Nadační fond Jihočeského divadla a stane se podkladem pro diskusi nad zadáním soutěže na stavbu nové budovy divadla a filharmonie na Mariánském náměstí. V prosinci a v lednu bude s finální studií seznámeno město a kraj a následně bude prezentovaná veřejně. „Vlastní urbanisticko-architektonická nebo architektonická soutěž by mohla být vyhlášena v roce 2021. Náklady na její vypsání jsou podle kvalifikovaného odhadu v dnešních cenách osm až deset milionů korun,“ dodal Juraj Thoma.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 29. 11. 2019.