Masopust

Statutární město České Budějovice a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích pořádají dne 8. března 2011 v 16.00 hod. na náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlém okolí již

21. tradiční masopustní koledu.

Masopustní maškary na náměstíO povolení "městem České Budějovice jíti a koledu provozovati“ požádají koledníci primátora Juraje Thomu v úterý 8. března v 16.00 hodin přímo v radnici. Po slavnostním předání glejtu na základě „řádného vysvětlení“ žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček na náměstí Přemysla Otakara II. se koledníci vydají na svou obchůzku.

"Masopust pořádá město letos už po jednadvacáté, šest let spolupracujeme při této akci s Jihočeským muzeem. Letos budou mít českobudějovičtí občané opět možnost vidět všechny tři typické jihočeské koledy - mládeneckou, slaměnou i mečovou," prozrazuje primátor.

Zároveň zve širokou veřejnost a připomíná, že podle tradice v tento den sice platí jakýsi nepsaný zákon, že mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno, přesto by řidiči měli zvýšit pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města.