Masopust pobaví diváky a omezí řidiče

V úterý dne 5. března v 16.00 hodin již po devětadvacáté požádají koledníci primátora o povolení městem jíti a koledu provozovati. Po slavnostním obřadu, který spočívá v předání glejtu na základě „řádného vysvětlení“ žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček , se koledníci vydají na obchůzku.

Českobudějovičtí občané opět budou mít možnost vidět typické jihočeské koledy. I když veškeré dění spojené s masopustními obchůzkami se bude odehrávat ve vnitřním prostoru náměstí Přemysla Otakara II. a chodnících přilehlých ulic a i když „ o masopustě“ platí jakýsi nepsaný zákon, že „ mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno“, žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města.

Nedílnou součástí jihočeských masopustů vždy byli a stále jsou dělostřelci a jejich nepřeslechnutelná děla, prosíme diváky i o respektování jejich hlučnosti.

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Dr. Stejskala a částečnou uzavírku stezky pro chodce a cyklisty v ulici Zátkovo nábřeží z důvodu akce Masopust 2019.

Termín:  5.3. 2019 od 15.45 hodin do 16.00 hodin.

Objízdná trasa:  ulicí Biskupská / Karla IV.

 

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 22. 2. 2019.