Masopust pobaví diváky a omezí řidiče - 17.2.2015 v 16.00 hodin

V úterý dne 17. února 2015 v 16.00 hodin už po pětadvacáté požádají koledníci o povolení městem České Budějovice jíti a koledu provozovati.

Zastavme se krátce v tomto jubilejním roce města i jeho masopustní koledy u historie místních masopustů. I za monarchie mělo masopustní veselí v městském společenském kalendáriu své místo. František Rada ve svém... díle Když se psalo c. k. uvádí: „Pak začala plesová sezóna s reprezentačními spolkovými a maškarními plesy, zakončená masopustním maškarním průvodem městem.“  A vzpomíná dál. Masopust býval v Českých Budějovicích ukončen velkým průvodem maškar odpoledne o masopustním úterku. V ulicích jej vždy očekávalo velké množství lidí. I národní školy měly to odpoledne prázdno, aby děti nepřišly o podívanou. Původně pořádali tyto průvody Němci; jejich průvod vycházel od Zlaté husy (pozn. již neexistující hostinec na již neexistujícím náměstíčku proti dnešnímu Krajskému úřadu, přibližně v místech Gerbery); později od hostince U basy (pozn. také U Váňů, na rohu ulic Matice školské a Komenského). České maškarní průvody byly pořádány až později a vycházely z hostince na Americe na Palackého náměstí.“ (pozn. ani tento hostinec, oficiálně důsledně nazývaný U Homolků, dnes není; ale přibližně na jeho místě je Billa v Pekárenské ulici na severní straně „Palačáku“). V první polovině padesátých let minulého století se pokusili tento maskovaný průvod (tentokráte od ulice Jeronýmovy Lannovou třídou přes centrum) oživit tehdejší vysokoškoláci organizovaní Jindřichem Peckou. A poté zase dlouho nic. Po téměř čtyřicetileté odmlce poprvé vyšly městem masopustní koledy o masopustním úterý dne 27. února roku 1990 zcela ve stejném složení jako v roce letošním. Ale nejednalo se o pouhý maskovaný průvod. Proto také název Tradiční masopustní koleda. Záměrem bylo „přenést z terénu“ do města kouzlo doudlebských masopustů, přesněji koledních her a zároveň seznamovat místní obyvatele s různými typy jihočeských koled. Stálicemi byla a stále zůstává koleda mládenecká, slaměná a mečová, doplňovaná ukázkami různorodosti masek i dílčích obřadů dalších spolukoledujích hostů.

Po slavnostním obřadu – předání glejtu na základě „řádného vysvětlení“ žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček – se koledníci vydají na svou obchůzku městem. Občané budou mít možnost vidět typické jihočeské koledy, růžičkovou a slaměnou z Doudleb a mečovou v podání Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit. 

I když veškeré dění spojené s masopustními obchůzkami se bude odehrávat ve vnitřním prostoru českobudějovického náměstí a chodnících přilehlých ulic a i když „ o masopustě“ platí jakýsi nepsaný zákon, že „ mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno“, žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí jihočeských masopustů vždy byli a stále jsou dělostřelci a jejich nepřeslechnutelná děla, prosíme diváky i o respektování jejich „masopustní tradiční“ hlučnosti.

Autorkou textu je PhDr. Mgr. Marcela Macková


„Jsem rád, že si díky spolupráci radnice a Jihočeského muzea můžeme masopustní koledu každoročně připomínat a všechny Budějovičáky na úterní veselici srdečně zvu. Místní masopust už tradičně patří k akcím, které z Českých Budějovic dělají právě takové město, v němž se dobře žije – živé, přátelské a společné,"  říká první náměstek primátora Ivo Moravec, na kterého v úterý čeká „veledůležité“ rozhodnutí. Podle masopustních zvyků, které vrcholí dnem maškar, je totiž právě na představiteli radnice, zda koledníkům vydá povolení „městem České Budějovice jíti a koledu provozovati“.Částečné dopravní omezení silničního provozu platí v době od 15.45 do 16.00 hodin po trase Masopustního průvodu -  KD Slavie - Kněžská - Karla IV. - náměstí Přemysla Otakara II. po obvodu a směru jízdy až k radnici, kde bude průvod ukončen kulturní akcí a dále od 16.00 do 16.30 hodin, kdy bude úplně uzavřena jižní a západní strana náměstí Přemysla Otakara II. pro zajištění bezpečnosti účastníků kulturní akce „MASOPUST 2015“, respektive po dobu konání slavnostního udělení povolení koledování.