Masopust pobaví diváky a omezí řidiče- 9.2.2015 v 16.00 hodin

 

V úterý  9. února 2016 v 16.00 hodin již po šestadvacáté požádají koledníci o povolení městem České Budějovice jíti a koledu provozovati.

„Jsem rád, že si díky spolupráci radnice a Jihočeského muzea můžeme tuto koledu každoročně připomínat a všechny občany na úterní veselici srdečně zvu. Místní masopust už tradičně patří k akcím, které spolehlivě vytvoří veselou, vřelou a pospolitou atmosféru," říká náměstek primátora Jaromír Talíř.

Částečné dopravní omezení silničního provozu platí v době od 15.45 do 16.00 hodin po trase masopustního průvodu -  KD Slavie - Kněžská - Karla IV. - náměstí Přemysla Otakara II. po obvodu a směru jízdy až k radnici, kde bude průvod ukončen kulturní akcí a dále od 16.00 do 16.30 hodin, kdy bude úplně uzavřena jižní, západní a severní strana náměstí Přemysla Otakara II. pro zajištění bezpečnosti účastníků kulturní akce „MASOPUST 2016“, respektive po dobu konání slavnostního udělení povolení koledování - viz DIO.

Program masopustu 2016

16.30 hodin – odchod koledy a masek na Děkanství u sv. Mikuláše.

16.45 -17.15 hodin – koledování na náměstí Přemysla Otakara II. a v přilehlých ulicích.

Historie masopustů v Českých Budějovicích

Zastavme se krátce u historie místních masopustů. I za monarchie mělo masopustní veselí v městském společenském kalendáriu své místo. František Rada ve svém díle Když se psalo c. k. uvádí: „Pak začala plesová sezóna s reprezentačními spolkovými a maškarními plesy, zakončená masopustním maškarním průvodem městem.“  A vzpomíná dál: “Masopust býval v Českých Budějovicích ukončen velkým průvodem maškar odpoledne o masopustním úterku. V ulicích jej vždy očekávalo velké množství lidí. I národní školy měly to odpoledne prázdno, aby děti nepřišly o podívanou. Původně pořádali tyto průvody Němci; jejich průvod vycházel od Zlaté husy (pozn. již neexitující hostinec na již neexistujícím náměstíčku proti dnešnímu Krajskému úřadu, přibližně v místech Gerbery; později od hostince U basy (pozn. také U Váňů, na rohu ulic Matice školské a Komenského). České maškarní průvody byly pořádány až později a vycházely z hostince na Americe na Palackého náměstí.“ (pozn. ani tento hostinec, oficiálně důsledně nazývaný U Homolků, dnes není; ale přibližně na jeho místě je Billa v Pekárenské ulici na severní straně „Palačáku“).

V první polovině padesátých let minulého století se pokusili tento maskovaný průvod ( tentokráte od ulice Jeronýmovy Lannovou třídou přes centrum) oživit tehdejší vysokoškoláci organizovaní Jindřichem Peckou. A poté zase dlouho nic. Po téměř čtyřicetileté odmlce poprvé vyšly městem masopustní koledy o masopustním úterý dne 27. února roku 1990 zcela ve stejném složení jako v roce letošním. Ale nejednalo se o pouhý maskovaný průvod. Proto také název Tradiční masopustní koleda. Záměrem bylo „přenést z terénu“ do města kouzlo doudlebských masopustů, přesněji koledních her, a zároveň seznamovat místní obyvatele s různými typy jihočeských koled. Stálicemi byla a stále zůstává koleda mládenecká, slaměná a mečová, doplňovaná ukázkami různorodosti masek i dílčích obřadů dalších spolukoledujích hostů.

Po slavnostním obřadu – předání glejtu na základě „řádného vysvětlení“ žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček – se koledníci vydají na svou obchůzku městem. Občané budou mít možnost vidět typické jihočeské koledy, růžičkovou a slaměnou z Doudleb a mečovou v podání Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit. 

I když veškeré dění spojené s masopustními obchůzkami se bude odehrávat ve vnitřním prostoru českobudějovického náměstí a chodnících přilehlých ulic a i když „o masopustě“ platí jakýsi nepsaný zákon, že „mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno“, žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí jihočeských masopustů vždy byli a stále jsou dělostřelci a jejich nepřeslechnutelná děla, prosíme diváky i o respektování jejich „masopustní tradiční“ hlučnosti.

Autorkou textu je PhDr. Mgr. Marcela Macková