Masopustní koleda bude opět na náměstí

 

Statutární město České Budějovice,
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

22. TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ KOLEDA

o masopustním úterý

dne 21. února 2012

od 16.00 hodin

na náměstí Přemysla Otakara II.
a v přilehlém okolí

KOLEDUJÍ:

  • mládenecká koleda z Doudleb a jejich maškarádi
  • mečová koleda JSPT Úsvit a její doprovod
  • masopustní koleda z Dolního Dvořiště
  • FS Furiant s maškarami
  • koledníci DFS Malý Furiant a Úsviťáček
  • doudlebský a dvořišťský dělostřelci
  • dechová hudba Šumavanka

PROGRAM:

15.45 -masopustní průvod městem
16.00 -udělení povolení koledování primátorem města
16.30 -Děkanství u sv. Mikuláše – žehnání koledy
16.45 -pochovávání Masopustu

 

 

V úterý dne 21. února 2012 v 16.00 hodin již po dvaadvacáté požádají koledníci primátora města o povolení: “městem České Budějovice jíti a koledu provozovati“.

Již 22 let je Statutární město České Budějovice pořadatelem této akce a 7 let je odborným garantem a koordinátorem Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Po slavnostním obřadu – předání glejtu na základě „řádného vysvětlení“ žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček – se koledníci vydají na svou obchůzku městem.

V letošním jubilejním roce budou mít českobudějovičtí občané opět možnost vidět typické jihočeské koledy, jak je ještě mohou znát z terénu: doudlebskou růžičkovou a mečovou v podání Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit. Kromě masopustních „stálic“ se diváci mohou seznámit s dalším hostem: po koledách z Benešova nad Černou, Komařic, Radostic a Nových Hradů to tentokrát budou koledníci z Dolního Dvořiště s jejich „pochováváním Masopustu“.

I když veškeré dění spojené s masopustními obchůzkami se bude odehrávat ve vnitřním prostoru českobudějovického náměstí a chodnících přilehlých ulic a i když „o masopustě“ platí jakýsi nepsaný zákon, že „mnohé jest dovoleno, trpěno a tolerováno“, žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a opatrnost při průjezdu centrem města.

Vzhledem, že nedílnou součástí jihočeských masopustů vždy byli a stále jsou dělostřelci a jejich nepřeslechnutelná děla, prosíme diváky i o respektování jejich „ masopustní tradiční“ hlučnosti.