Maturantky a královna marmelád obsadí náměstí

 

Zvláštní užívání vnitřní plochy náměstí Přemysla Otakara II. povolil odbor dopravy a silničního hospodářství pro akci „Maturantka roku  2016“.

Termín:  21. 6. 2016 (od 16:00 do 22:00 hodin přípravné práce)

                 22. 6. 2016    

Pozvánka

Další povolené zvláštní užívání jihozápadního rohu vnitřní plochy náměstí Přemysla Otakara II. se týká umístění technického zázemí společenské akce „Pojízdná londýnská restaurace Marmeládové královny“.


http://www.nase-dobroty.cz/index.php/kde-ijeme/662-blanka-se-zblaznila-a-s-londynskym-double-deckerem-z-roku-1967-vyrazi-na-eskou-marmeladovou-tour

Termín: 29. 6. 2016                   

Rozsah záboru: cca 33 m2