Město

O městě

/ Profil města, základní informace o městě, stručná historie i současnost. / Více

Z historie

/ Čas plynul ze století do století... / Více

Zajímavé osobnosti

/ Přehled významných rodáků a čestných občanů města. / Více

Radnice - sídlo městské samosprávy

/ Honosná budova radnice, která slouží nejen reprezentaci, ale i občanům jako součást magistrátu, a její historie. / Více

Partnerská města

/ Informace o partnerských městech Českých Budějovic. / Více

Primátor

/ Primátor statutárního města České Budějovice. / Více

Galerie starostů města České Budějovice

/ Přehled osobností, které od 19. století až po současnost stály v čele Českých Budějovic. / Více

Městské společnosti a příspěvkové organizace

/ Informace o městských společnostech. / Více

Symboly města

/ K symbolům města České Budějovice a jejich užívání přijalo zastupitelstvo usnesením 238/2005 ze dne 10. listopadu 2005 obecně závaznou vyhlášku. / Více

Kostel Svaté Rodiny

/ Historie kostela Svaté Rodiny v ulici Karla IV. / Více

Cena města

/ Nositelé Ceny města a její statut. / Více

Názvy budějovických ulic

/ Zjistěte, komu nebo čemu vděčí za své pojmenování veřejná prostranství našeho města. / Více

Vyznamenání

/ Přehled vyznamenaných medailemi Za statečnost a Za zásluhy. / Více

Volby

/ ... hlavní stránka s informací o volbách ... je taky rozcestníkem na další stránky ... / Více

Vývoj mapového obrazu

/ Kartografické pojednání Josefa Charváta z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. / Více

Fotogalerie

/ Fotografie představitelů města z různých akcí. / Více

Noviny českobudějovické radnice - archiv

/ Noviny českobudějovické radnice - únorové číslo / Více

Aktuality

Magistrát funguje v omezeném režimu

/ 22. říjen 2020 / Pro schůzku na magistrátu je potřeba se elektronicky objednat, případně odevzdat dokumenty na podatelnách úřadu / Více

ZŠ Grünwaldova pomůže nemocnici

/ 21. říjen 2020 / O děti rodičů podílejí se na zvládání krizové situace se postará další škola. / Více

Plán zimní údržby komunikací 2020-2021

/ 21. říjen 2020 / Rada města schválila na jednání dne 19.10.2020 usnesením č. 1227/2020 „Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějovice 2020 – 2021“ / Více

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice

/ 21. říjen 2020 / Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice / Více

Poplatek za odpad se v příštím roce nezmění

/ 19. říjen 2020 / Částka za osobu a rok bude 680 Kč jako letos / Více

Říjnové oslavy Dne vzniku československého státu

/ 19. říjen 2020 / Oslavy výročí budou letos poznamenány mimořádnými opatřeními / Více

Za předzahrádky se platit nebude

/ 19. říjen 2020 / Od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 jsou předzahrádky restaurací osvobozeny od platby nájemného / Více

Město letos významně zkrášlilo záhony v centru

/ 19. říjen 2020 / Na jaře bude město zase o něco barevnější / Více

stavební technik odd. vyvlastňovacího úřadu na SÚ

/ 16. říjen 2020 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 06.11.2020 / Více

stavební technik na odd. město na SÚ

/ 16. říjen 2020 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 06.11.2020 / Více

Stránky