Město aktivně vstupuje do řešení dopravy v oblasti Zlaté stoky

Na konci minulého týdne se opět sešli v budově Fakulty rybářství a ochrany vod zástupci města, Jihočeské univerzity a místních obyvatel, aby společným úsilím dokázali upravit a narovnat dopravní vztahy v přilehlých oblastech ulic Na Zlaté stoce a na Sádkách. Očekávané navýšení dopravy v návaznosti na vznikající developerské projekty má totiž výrazný dopad na každodenní život v této lokalitě.

„Jednoznačně si uvědomujeme, že nová zástavba přináší do oblasti výraznou dopravní zátěž, a proto ve spolupráci se společností Mott MacDonald CZ a místními občany připravujeme taková opatření, abychom co nejvíce omezili její negativní dopad v původní zástavbě a vedli ji zejména po páteřních komunikacích,“ uvedl k plánům města náměstek primátora Viktor Lavička s tím, že mimo této studie, která by měla napomoci k řešení situace v několika krocích, pak město bude v nadcházejících dvou letech realizovat propojku ulic Branišovská a Na Sádkách a také rekonstrukci ulice Na Sádkách. “Ta by se tak měla stát významnou místní komunikací s obsluhou jedné z linek MHD,“ doplňuje další kroky k optimalizaci situace náměstek Viktor Lavička.

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 1. 6. 2020.