Město bude analyzovat zastavitelné plochy

Odbor územního plánováni a architektury magistrátu pořídí analýzu , jak jsou pozemky, uvolněné ze zemědělského půdního fondu, zastavovány různými formami bydlení. „Naším cílem je získat přehled a  kvalifikované aktuální  údaje  o tom, jestli se skutečně na těchto plochách staví, nebo nestaví a důvody, proč tomu tak je,“ říká statutární náměstek primátora Juraj Thoma. Zjištěné informace využije město k případnému  jednání o možnosti uvolnění dalších nezastavitelných území pro výstavbu bytů.