Město bude hledat významné osobnosti pro udělení vyznamenání

 

Také letos budou uděleny významným osobnostem, které se zasloužily o město České Budějovice v oblasti hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, a osobnostem, jež se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot, medaile Za zásluhy a medaile Za statečnost.

„Proto se v průběhu léta kancelář primátora obrátí prostřednictvím dopisů na různé instituce, jako například hasičský záchranný sbor, nemocnici, policii, okresní archiv, knihovnu, hospodářskou komoru, biologické centrum AV ČR s výzvou o součinnost,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

S návrhy osobností pro udělení vyznamenání ale může přicházet i široká veřejnost. Žádosti bude přijímat kancelář primátora do 15. září 2016.

stanovy

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/primator/stranky/stanovy-vyznamenani-primatora.aspx