Město bude mít novou mateřskou školu

Současná kapacita čtyřiadvaceti matěřských škol ve městě je 2824 míst. Podle demografického vývoje lze odhadovat, že tento počet nemusí být  v budoucnu dostačující. Proto rada města schválila nové zařízení pro předškoláky, které vznikne při Základní škole L. Kuby. „Projekt počítá s rekonstrukcí prostor školní družiny za 3,5 milionů korun, kde by měly být už od 1. září 2011 k dispozici tři třídy s kapacitou 75 míst, což bude znamenat celkově 2899 míst v zařízeních zřizovaných městem,“konstatuje náměstek primátora Petr Podhola, který zároveň radním předložil k projednání dokument s názvem Předškolní vzdělávání v Českých Budějovicích, současný stav a základní rozvojový výhled pro další období. „Prioritou je v co možná nejkratším časovém rámci zajistit adekvátní kapacitu pro děti v našich školkách,“dodává náměstek Podhola.