Město bude mít participativní rozpočet

Rada města schválila implementaci participativního rozpočtu. Znamená to, že se občané budou moci zapojit do veřejného dění a navrhnout prospěšné projekty na území Českých Budějovic. Poprvé ve výzvě v dubnu 2020. „Nechali jsme se inspirovat v Brně, kde takový rozpočet už dobře funguje. Pro tento účel máme alokováno 5 milionů korun, a to jak na projekty investiční - pořízení hmotného i nehmotného majetku, tak i neinvestiční -  aktivity, při kterých nedochází k pořizování či rekonstrukcích majetku, například na komunitní setkání, slavnosti, přehlídky a podobně,“ přibližuje první náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že  dále jsou projekty rozděleny na malé a velké. „Pro malé projekty je limit do 500 tisíc korun a pro velké od 501 tisíc do 1,5 milionu korun,“ upřesňuje náměstek.

Projekty může navrhovat každý obyvatel od 18 let, což jsou i ti, kteří do Budějovic dojíždějí do zaměstnání nebo do školy. Návrh musí být veřejně prospěšný a na majetku a území města tzn. na celých 11 katastrálních územích. Velkého hlasování v říjnu se ale může účastnit jen ten, kdo v Budějovicích bydlí trvale. Podporu projektu občan vyjadřuje hlasy, které má dva – po jednom pro malý a velký projekt. Obyvatelé mohou podat více než jeden projekt. „V dubnu 2020 se předpokládá 1. výzva. V květnu proběhne workshop, kde se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá ohledně participativního rozpočtu a koordinátoři pomohou s tím, jak projekt podat. Výzvy jsou dvoukolové, každý rok se opakující. V prvním roce se projekt vybere a ve druhém roce zrealizuje. Doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců,“ dodává první náměstek Juraj Thoma.

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 30. 1. 2020.