Město bude mít ulici Mikuláše Faulfiše

Českobudějovičtí zastupitelé rozhodli o názvu nově vzniklé ulice v Husově kolonii. Ve hře byly dva návrhy. Buď osobnost středověku Mikuláš Faulfiš, nebo blízká obec Jelmo a od ní odvozen název Jelmovská.

„Zastupitelé se přiklonili naprostou většinou hlasů k pojmenování po významném českobudějovickém rodákovi Mikuláši Faulfišovi, který se narodil kolem roku 1380. Na studiích v Praze se seznámil a spřátelil s Mistrem Janem Husem. Patrně na jeho žádost navštívil v roce 1406 Anglii a přivezl odtud spisy významného náboženského reformátora Johna Wycliffe (v češtině znám jako Jan Viklev). Ty pak výrazně ovlivnily počátky českého husitského hnutí,“ vysvětluje primátor Juraj Thoma.

Zvolený název ulice - Mikuláše Faulfiše - velmi dobře zapadne právě do této lokality, neboť se v jejím sousedství nacházejí další ulice nesousí název osobností středověku,Mikuláše z Husi, Rokycanova a Korandova.

Mapa lokality s vymezením nové ulice.