Město bude mít územní komise

Až do konce dubna se mohou hlásit zájemci o práci v územních komisích.

„Radnice si od těchto poradních orgánů slibuje lepší komunikaci, informovanost a přiblížení veřejné správy občanům. Zřízení územních komisí je proto jednou z programových priorit současného vedení města,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

„Vznikne celkem šest komisí, které budou mít od devíti do patnácti členů. Členem komise se může stát každý, kdo má aktivní zájem řešit místní záležitosti s radnicí. Pokud bude více zájemců, než je stanovený počet členů komise, bude se mezi uchazeči losovat,“ přiblížila radní Eva Hajerová, která má územní komise na starost.

Zájemci o práci v komisích se mohou přihlásit elektronickou poštou na adrese HajerovaE@c-budejovice.cz.

-----

Působnost územních komisí a počet jejich členů:

  1. Vnitřní město, Vídeňská čtvrť, Staroměstská čtvrť, Pražská čtvrť, Brněnské předměstí, Nemanice, Kněžské Dvory (11 členů)
  2. Čtyři Dvory – předměstí, Litvínovické předměstí, Máj, Švábův Hrádek, Zavadilka, Haklovy Dvory (15 členů)
  3. Linecká čtvrť, Krumlovské předměstí, Rožnov (11 členů)
  4. Suché Vrbné – předměstí, Mladé, Vrbenské předměstí, Světlická, Nové Hodějovice (11 členů)
  5. Vltava, Vrbenské rybníky (11 členů)
  6. Kaliště, Třebotovice (9 členů)