Město chce pomoci sportovním klubům

Vedení města v úterý 3. 4. 2018 jednalo o možnostech podpory klubů užívajících Sportovní halu na Dlouhé louce. Pro tyto kluby, které si dosud nenašly žádnou náhradu pro svou činnost v době výstavby nové multifunkční dvojhaly, se město snaží četnými jednáními s provozovateli ostatních sportovních zařízení koordinovat využití jejich  kapacit.

„Oslovujeme provozovatele a majitele dalších sportovišť, například Tělovýchovné jednoty, Orla, SKP a další s cílem využití tělocvičen, nafukovacích hal a jiných vhodných prostor pro překonání přechodného období při výstavbě nového Multifunkčního centra Dlouhá louka,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že problém se týká zejména atletů a gymnastek. Obě tyto sportovní aktivity vyžadují specifické prostory. V příštím týdnu se sejdou zástupci klubů a vedení města. „Rádi bychom, aby velcí uživatelé stávající Sportovní haly měli po létě krytý prostor pro svou činnost, byť jsme si vědomi, že se jedná o přechodný stav po dobu výstavby nové haly a volné kapacity jsou omezené. Uděláme vše proto, abychom zejména mládeži situaci ulehčili a ta měla kde sportovat,“ dodává primátor.