Město chce zlepšit možnosti parkování v sídlištích

Možnosti parkování vozidel v českobudějovických sídlištích by se měly postupně zlepšovat. Podle prvního náměstka českobudějovického primátora Juraje Thomy (ODS) hledá město vhodný způsob rozšíření povrchového parkovacího stání, které by se mělo v budoucnu nejen rozrůstat o další místa, ale zlepšit by se měla i vlastní průjezdnost komunikací mezi jednotlivými bloky. "Zatímco na území historického centra města bychom se chtěli vydat cestou výstavby nových prakovacích domů, v sídlištích je situace nejen specifická, ale také pořádně složitá.  V první etapě chceme vyzkoušet možnost řešení v sídlišti Máj. K tomu máme už připravenou studii, která se stane  podkladem pro dopracování realizačního projektu,"vysvětluje náměstek Juraj Thoma a dále upřesňuje, že původní záměr počítal se 13 lokalitami na Máji a s kapacitou  223 stání. Po složitých projednáních se zainteresovanými  orgány státní správy byl však zúžen na 8 lokalit s kapacitou 192 míst. V ulicích J. Bendy, A. Barcala, M. Chlajna, M. Horákové K. Chocholy, V. Volfa a dále ve Větrné a Prachatické by mohlo vzniknout 192 parkovacích míst. "V těchto komunikacích chceme jít jednak cestou rozšíření stávajících parkovacích  míst, což by ale situaci zřejmě úplně nevyřešilo, takže souběžně s tím předpokládáme vybudování zcela  nových parkovacích ploch, které by pravděpodobně částečně zasahovaly i do  veřejné zeleně. V žádném případě ale  nedojde ke kácení vzrostlých stromů,“ říká náměstek Thoma s tím, že zmenšení zelených ploch sice nebývá zrovna příjemné, ale v tomto případě by mohlo napomoci při řešení dramatické situace z parkováním v  sídlišti s téměř třiceti tisíci obyvateli. Projekt je podle něj nyní ve fázi studie, kterou chce město dovést až ke stavebnímu povolení. "K samotné realizaci stavby dojde za předpokladu dostatečného finančního krytí v příštím roce. Rozšíření možnosti parkování na Máji bude první fází komlpexního řešení parkování na všech českobudějovických sídlištích. Pokud se osvědčí, budou  následovat další etapy, které si zřejmě  vyžádají rozsáhlejší a složitější projednání s nejrůznějšími úřady a institucemi,“odhaduje  náměstkyně primátora Ivana Popelová (ODS).