Město chystá přátelský tržní řád

 

Radní schválili záměr vypracovat nový tržní řád, který reguluje prodej různého zboží a služeb na veřejných prostranstvích. „Ten by měl ve své nové podobě zohledňovat takové, řekněme modernější, pojetí veřejného prostoru, jako místa pro společenský život místních obyvatel i návštěvníků. Nechceme to přehánět s regulací, ale naopak oceníme kreativitu lidí, kteří chtějí vlastní invencí přispět k pestřejšímu žití nás všech,“ říká 1. náměstek primátora Ivo Moravec. Stávající tržní řád z roku 2006 byl několikrát novelizován, naposledy na podzim 2013, kdy město na svém území zakázalo pochůzkový a podomní prodej.

„V této souvislosti se pokoušíme o postupnou „nakažlivost“ dobrým zvykem. Pořádání nějaké akce má totiž vždycky nejméně dvě základní reakce. Zpravidla to bývá kladná a záporná v různém poměru. Faktem je, že pro lidi, kteří žijí v bezprostředním okolí, může představovat určité nepohodlí. V místě je zvýšený hluk, větší provoz, kumulace lidí a podobně. Proto bychom byli rádi, kdyby pořadatelé o chystaném záměru včas uvědomili okolí, třeba prostřednictvím letáku vhozeného do schránky, ale také, aby se pokusili nějakým vhodným způsobem ono nepohodlí kompenzovat. Mám na mysli například nějakou drobnou službu v rámci dané akce zdarma. Nechceme a ani samozřejmě nemůžeme vydávat nějaké nařízení, ale spíše bychom tuto elementární slušnost chtěli povýšit na jakousi běžnou zvyklost ve společnosti slušných lidí, která by mohla vylepšit sousedské vztahy. Jako město proto půjdeme ostatním pořadatelům příkladem a budeme věřit, že nás, alespoň někteří, budou následovat,“ vysvětlil náměstek Ivo Moravec.