Město finačně podpoří mladé talenty

Finanční dar z městské pokladny mohou opět dostat  mladí a talentovaní umělci do osmnácti let  s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, kterým se  letos podařilo získat významné ocenění na národních nebo mezinárodních festivalech, výstavách, soutěžích či přehlídkách. Žádosti musejí obsahovat jméno a příjmení žadatele a jeho zákonného zástupce, datum narození, adresu bydliště, umělecký životopis, odborná doporučení a fotokopie získaných ocenění.

„Návrhy se podávají poštou odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu, nebo osobně přes podatelnu, nejpozději do 6. října 2017 do 14.30 hodin. Jednotlivé  nominace posoudí členové kulturní komise, poté rada města a na základě jejího usnesení bude talentům předána finanční poukázka,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Talíř.