Město hledá možnosti parkování

Jihočeská metropole se, stejně jako většina ostatních měst, potýká s nedostatkem parkovacích stání. Nevyhovující je zejména situace v panelových sídlištích. „Deficit parkovacích míst například v českobudějovickém sídlišti Máj přesahuje dva tisíce a to samozřejmě vnímáme jako velký problém,“říká  statutární náměstek Juraj Thoma, který se v pondělí 19.6.  zúčastnil společně s primátorem Miroslavem Tetterem a dalšími představiteli města, prezentace firmy Koma z Ostravy. „Tato společnost má evropsky patentovaný a technicky dobře zvládnutý automatizovaný  systém parkovacích a skladovacích jednotek karuselovitého typu s možností prostorově libovolného uskupení jak v nadzemním, tak i podzemním nebo kombinovaném provedení,“přibližuje technologii náměstek Thoma. Prezentovaný systém by mohl být určitou šancí pro obyvatele sídliště. „Je tady ale samozřejmě celá řada otazníků. Mám na mysli třeba čerpání dotačních titulů. Určitou možnost sice nabízí Integrovaný a Regionální operační program, ale žádný z nich není zaměřen přímo na parkovací domy. V tomto kontextu by bylo samozřejmě ideálním řešením, kdyby nějaká firma zrealizovala podnikatelský záměr, to znamená, že by dům postavila, zainvestovala a provozovala , " říká náměstek s tím, že pro město zůstává uspokojivé řešení této otázky jednou z priorit a nemůže jej pouze tímto konstatováním uzavřít. Připomněl rovněž nedávné veřejné představení projektu Regenerace panelového sídliště Máj, které  mimo jiné ,  naznačilo  možnosti vybudování dalších téměř 1100 parkovacích míst v této lokalitě.  " Potřebné podklady od města obdrží i team firmy Koma, který zkusí navrhnout variantní technické řešení,  jež  by pak mohlo být promítnuto do realizace projektu regenerace sídliště, pokud možno s využitím peněz z EU v programovacím období 2007-2013, " konstatoval Thoma.