Město hledá nový objekt pro drogově závislé

Stávající kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost Háječek v sousedství letního kina slouží svému účelu od roku 2001. Z iniciativy města a bývalé Okresní hygienické stanice a díky kvalitně zpracovanému projektu podanému meziresortní komisi tehdy  mohlo vzniknout zařízení, které od té doby nabízí například poradenství, hygienický, potravinový a vitaminový servis včetně výměnného a terénního programu. „Jde o zařízení pro klienty nacházející se v problematické situaci, kdy si svoji závislost na drogách uvědomují, ale zároveň nutně potřebují pomoc druhých. Ideální by bylo, kdyby se centrum stalo jakousi přestupní stanicí a po ní následoval nástup na léčení,“říká k problematice náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová s tím, že vůbec nezpochybňuje důležitost takového centra. Objekt v Háječku patří i nadále městu a spravuje jej  Správa domů, s. r.o.. „Lokalita se bohužel  postupně stala magnetem pro bezdomovce a i pro ty drogově závislé, kteří nejsou klienty zařízení a  proměnila se v  odkladiště použitých injekčních stříkaček volně se povalujících stejně jako prázdné lahve od alkoholu a podobně,“říká k této znepokojující  enklávě nedaleko městského historického jádra  náměstek primátora  Tomáš Kubín. „Zcela určitě se tato fakta podepsala na tom, že Háječek už není jako dříve oázou klidu pro maminky s dětmi a důchodce a fakticky je vybydlen. Dá se jistě hovořit o významném znevýhodnění většiny kvůli problémům menšiny.“ Oba představitelé města se shodují na tom, že je nutné hledat pro umístění centra  vhodnější a z hlediska spoluobčanů i bezpečnější místo. „Hledáme  náhradní řešení s vědomím,  že nový objekt musí splňovat celou řadu kriterií, konkrétně například docházkovou vzdálenost. Úplná periferie města by situaci asi zcela  nevyřešila. Na jedné straně chápeme, že drogová závislost se bez pomoci nedá zvládnout, na druhé cítíme, že nemůžeme ohrožovat  a omezovat ostatní občany. Navíc se právě o zmiňované území začínají intenzívně zajímat památkáři. Podle jejich představ by měl být Háječek a jeho bezprostřední okolí vyhlášeno kulturní památkou,“dodávají představitelé města.