Město hledá významné osobnosti pro říjnová vyznamenání

 

U příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu budou uděleny významným osobnostem, které se zasloužily o město České Budějovice v oblasti hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, a osobnostem, jež se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot, medaile Za zásluhy a medaile Za statečnost.

Proto se právě v těchto dnech město prostřednictvím dopisů obrací na různé instituce, jako například hasičský záchranný sbor, nemocnici, policii, okresní archiv, knihovnu, hospodářskou komoru, biologické centrum AV ČR s výzvou o součinnost. Návrhy osobností pro udělení říjnového vyznamenání přijímá kancelář primátora do 30. září 2015.

stanovy

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/primator/stranky/stanovy-vyznamenani-primatora.aspx