Město hospodaří s přebytkem

V první polovině letošního roku město hospodaří s přebytkem. Vyplývá to z přehledu jeho finančního hospodaření. „Do městské poklady za 1. pololetí tohoto roku přišla takřka miliarda korun, naopak z rozpočtu jsme vydali necelých 745,75 miliónu korun. Přebytek je tedy ve výši 174 miliónů korun,“ říká k aktuálnímu stavu 1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch (ČSSD).

Ke změnám došlo v provozním i kapitálovém rozpočtu, a to jak vzhledem ke schválenému rozpočtu na tento rok, tak vzhledem k rozpočtu upravenému. Přebytek provozního rozpočtu činí 84 miliónů korun. „Na jedné straně sice poklesly v provozním rozpočtu příjmy, především daní z příjmu právnických osob za obce za rok 2012 o asi 21,5 miliónu korun, či z nájmu vodohospodářského majetku o cca 9,5 miliónu korun, ale na straně druhé částečně narostly daňové příjmy fyzických osob ze závislé činnosti, fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty celkově o asi 15 miliónů korun. Snížit výdaje nám pomohlo zapojování prostředků z minulých let. Jedním z důvodů je i navracení nevyužitých prostředků jednotlivých odborů zpět do rozpočtu,“ popsala změny v rámci provozního rozpočtu předsedkyně finančního výboru zastupitelstva Petra Šebestíková (TOP 09).

„Pozitivní zprávou je navýšení rozpočtu kapitálových příjmů o 300 tisíc korun přijetím daru od firmy Robert Bosch, s.r.o. na rekonstrukci kašny v Háječku, dále jsme přijali investiční dotace ve výši 326 tisíc korun a ze Správy domů, s.r.o. jsme zapojili část výsledku z hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2012 ve výši 7,7 miliónu korun,“ konstatuje náměstek Joch.

Výdajová stránka kapitálového rozpočtu je vyšší o 185 miliónů korun. Jedním z důvodů je nečerpání kapitálových výdajů. „Je vůbec nejnižší v historii. Tento propad vzniká především prodloužením doby trvání výběrových řízení, a to téměř o 70%. Na vině je zákon o veřejných zakázkách, novelizovaný dost nešťastně v loňském roce, ale i nedostatek práce a snaha firem ji získávat za každou cenu, což hraje roli ve zvýšení počtu podávání námitek ze strany neúspěšných uchazečů, a tím logicky dochází prodlužování řízení. To svazuje ruce investorům, ohrožuje samotné investiční akce, zvláště pokud jsou k jejich kofinancování využívány evropské dotační prostředky,“ vysvětlila negativní dopady předsedkyně finančního výboru zastupitelstva Petra Šebestíková (TOP 09).

Na úvěrech a půjčkách městu zůstává splatit ke konci 1. pololetí 744 miliónů korun. Na peněžních účtech pak bylo ke stejnému datu 549 miliónů korun a stav portfolia činil 505 tisíc korun.